شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک
دبیرکل کمیته ملی المپیک با تاکید بر پیگیری های این کمیته برای دریافت بودجه گفت: هنوز به نتیجه نرسیده ایم اما به محض دریافت، فدراسیون ها را شارژ مالی خواهیم کرد.

شاهرخ شهنازی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا مهترین رویداد پیش رو  برای کمیته ملی المپیک به حساب می آید، تصریح کرد: بر همین اساس بسیاری از نشست هایی که طی روزها و هفته های گذشته در کمیته ملی المپیک برگزار شد، با محوریت این رویداد و تشکیل کاروان برای اعزام به محل برگزاری آن در عشق آباد ترکمنستان بود.


وی با تاکید بر اینکه «اعزام کیفی» محور تشکیل و آماده سازی کاروان برای حضور در بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا را است، خاطرنشان کرد: همچون رویدادهای گذشته که کمیته ملی المپیک مسئولیت اعزام کاروان به آنها را به بر عهده داشت، برای بازی های عشق آباد نیز ملاک اصلی کار اعزام نفرات مدال آور است به خصوص با توجه به بودجه و شرایط مالی که با آن مواجه هستیم. در این میان روی مدال طلا و جایگاه و توانایی ورزشکاران برای کسب این رنگ مدال تاکید زیادی داریم چون به هر حال این رنگ مدال است که می تواند تعیین کننده باشد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با یادآوری اینکه در این دوره بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا، برای نخستین بار کشورهایی از اقیانوسیه هم شرکت دارند، یادآور شد: حضور این کشورها در کنار اضافه شدن رشته های جدید به این رویداد، باعث گستردگی بازی ها خواهد شد. این یعنی اینکه شرایط دوره جدید بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا نسبت به ادوار گذشته آن، خیلی متفاوت خواهد بود و قطعا در سطح بالاتری برگزار خواهد شد. با این حال به دنبال ارتقا جایگاه در بازی ها هستیم و به همین دلیل روی مدال آوری به خصوص کسب طلا تاکید زیادی داریم.

شهنازی با یادآوری اینکه نشست های هماهنگی کمیته ملی المپیک با فدراسیون های کاندیدای اعزام به بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا آغاز شده است، گفت: تا به امروز با بیش از ۱۰ فدراسیون جلسه داشته ایم. در این جلسات موقعیت رشته ها برای حضور در بازی های به طور کامل و دقیق بررسی می شود طوریکه تعداد نفرات اعزامی آنها هم تا حد زیادی مشخص می شود. در مجموع باید برای نهایی کردن ترکیب کاروان با بیست و یک - دو فدراسیون نشست داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ایران کاروانی بزرگ در بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا خواهد داشت، ادامه داد: اگر در تمام رشته هایی حاضر در بازی ها برای اعزام آنهم با ترکیب کامل به نتیجه برسیم، کاروانی گسترده با بیش از ۳۰۰ نفر در عشق آباد خواهیم داشت. در میان رشته های حاضر در کاروان، کشتی بیشترین سهم را از نظر تعداد ورزشکار اعزامی خواهد داشت. رقابت های کشتی بازی های داخل سالن در بخش های مختلف فرنگی، آزاد، پهلوانی و کشتی با کمربند برگزار می شود. اگر تمام موارد موردنظر به تصویب برسد، کشتی ترکیبی ۷۰ نفره در عشق آباد خواهد داشت.

دبیر کل کمیته ملی المپیک همچنین به نگاه تقریبا منعطف این کمیته به بخش بانوان کاروان بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا اشاره کرد و گفت: در بخش مردان کسب مدال طلا اولویت اصلی برای اعزام است اما در بخش بانوان و برای کسب این رنگ مدال، تا حدی زیادی منعطف تر هستیم.

وی همچنین تاکید کرد: معیارهای کمیته المپیک برای تشکیل کاروان مشخص و واضح است اما آنچه مسلم است نظر اصلی و کارشناسی را برای تعیین نفرات اعزامی خود فدراسیون ها ارائه می کنند. در واقع این فدراسیون ها هستند که تعیین کننده ورزشکاران شان و تعداد آنها برای اعزام به عشق آباد هستند.

شهنازی در مورد «برنامه کمیته ملی المپیک برای انتخاب پرچمدار کاروان بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا و اینکه آیا همچون بازی های المپیک و کشورهای اسلامی، یکی از بانوان ورزشکاه عهده دار این مسئولیت خواهد شد؟»، به خبرنگار مهر گفت: هنوز هیچ بررسی اولیه ای در این زمینه نداشته ایم. اصلا هنوز به این مرحله از انجام کار نرسیده ایم. بعد از مشخص شدن ترکیب کاروان، پرچمدار را انتخاب خواهیم کرد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان در مورد بودجه این و اینکه آیا واریزی جدیدی از محل بودجه سال ۹۶ انجام شده است، گفت: پیگیر دریافت بودجه هستیم. هنوز بودجه ای که بتوانیم از آن برای تخصیص به فدراسیون ها استفاده کنیم، در اختیارمان گذاشته نشده است. به شدت پیگیر این موضوع هستیم و به محض دریافت بودجه، فدراسیون ها را شارژ مالی خواهیم کرد.

http://www.mehrnews.com